"> آنلاین اسپرت - ویدیو - چالش یا مسابقه بعدی

چالش یا مسابقه بعدی

چالش یا مسابقه بعدی

گروه مسابقات و چالش های  OSport.ir با طراحی و برگزاری چالش ها و مسابقات نوآورانه در فضای مجازی امکان رقابت برای ورزشکار از مناطق مختلف سراسر ایران و حتی امکان رقابت ورزشکاران ورزشهای مختلف را فراهم آورده است. در بسیاری از مسابقات و چالش های OSport.ir هواداران ورزش امکان رقابت با یکدیگر را دارند.

OSport.ir در سال 94 با برگزاری سه چالش عجیب ترین توانایی ورزشی، چالش تیم ورزشی و مسابقات آنلاین ایروبیک حرفه ای در اینستاگرام فضای جدیدی از رقابت ورزشی را معرفی کرد.

در ادامه ی مسیر گروه مسابقات و چالش های  OSport.ir هر فصل یک مسابقه ی جدید برگزار خواهد کرد.

هر فصل یک چالش یا مسابقه – بیشترین لایک برنده مسابقه

ورزش کن ، کلیپ بساز ، جایزه بگیر!

log(38) | debug(0) | profiler(7) | db(15) | system(13) | all
log
11:21:52.6017
[info]
Service "Log" is loaded
11:21:52.6225
[info]
Service "Security" is loaded
11:21:52.6239
[info]
Resource "security" is booted
11:21:52.6244
[info]
Service "Database" is loaded
11:21:52.633
[info]
Resource "database" is booted
11:21:52.6337
[info]
Service "Registry" is loaded
11:21:52.6355
[info]
Service "Cache" is loaded
14:51:52.6487
[info]
Resource "config" is booted
14:51:52.655
[info]
Service "Module" is loaded
14:51:52.6628
[info]
Resource "router" is booted
14:51:52.6644
[info]
Service "I18n" is loaded
14:51:52.6689
[info]
Resource "i18n" is booted
14:51:52.6695
[info]
Resource "module" is booted
14:51:52.6703
[info]
Resource "modules" is booted
14:51:52.6711
[info]
Service "Session" is loaded
14:51:52.7056
[info]
Resource "session" is booted
14:51:52.7063
[info]
Service "Authentication" is loaded
14:51:52.7084
[info]
Service "User" is loaded
14:51:52.71
[info]
Service "Api" is loaded
14:51:52.7135
[info]
Resource "authentication" is booted
14:51:52.714
[info]
Resource "permission" is booted
14:51:52.7147
[info]
Resource "render_cache" is booted
14:51:52.7382
[info]
Service "Asset" is loaded
14:51:52.7386
[info]
Service "Theme" is loaded
14:51:52.7414
[info]
Translation "module/video:default.fa" is loaded.
14:51:52.746
[info]
Service "Permission" is loaded
14:51:52.7485
[info]
Service "RenderCache" is loaded
14:51:52.7534
[info]
Service "Markup" is loaded
14:51:52.7572
[info]
Service "Url" is loaded
14:51:52.7965
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
14:51:52.8177
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
14:51:52.8196
[info]
Service "View" is loaded
14:51:52.8508
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
14:51:52.8539
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
14:51:52.8562
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
14:51:52.8614
[info]
Service "Comment" is loaded
14:51:52.8892
[warn] #77 in module/video/src/Api/Comment.php
Illegal string offset 'id'
14:51:52.8954
[info]
Route: front:video-category-index.
debug
profiler
14:51:52.6015
PI - time: 0.2959; realmem: 2097152; emalloc: 9974712
14:51:52.7488
ACTIION - time: 0.0220; realmem: 0; emalloc: 338568
14:51:52.8086
BLOCKS - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 21448
14:51:52.8174
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0032; realmem: 0; emalloc: 82144
14:51:52.8241
menu - time: 0.0252; realmem: 0; emalloc: 102432
14:51:52.8539
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0002; realmem: 0; emalloc: 392
14:51:52.8558
BLOCK: جستجو - time: 0.0010; realmem: 0; emalloc: 9224
db
14:51:52.7043
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 9ubtaph608s57m9j70t1ube005;
14:51:52.7468
[0.0004]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
14:51:52.7476
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] video;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
14:51:52.7505
[0.0013]
query: SELECT `video_category`.`id` AS `id`, `video_category`.`parent` AS `parent`, `video_category`.`title` AS `title`, `video_category`.`slug` AS `slug`, `video_category`.`image` AS `image`, `video_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `video_category`.`path` AS `path`, `video_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_category`.`text_description` AS `text_description`, `video_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_category`.`time_create` AS `time_create`, `video_category`.`time_update` AS `time_update`, `video_category`.`setting` AS `setting`, `video_category`.`status` AS `status`, `video_category`.`display_order` AS `display_order`, `video_category`.`display_type` AS `display_type`, `video_category`.`type` AS `type`, `video_category`.`hits` AS `hits` FROM `video_category` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] next-challenge-or-competition;
14:51:52.7582
[0.0010]
query: UPDATE `video_category` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 84;
14:51:52.7597
[0.0046]
query: SELECT `video_category`.`id` AS `id`, `video_category`.`parent` AS `parent`, `video_category`.`title` AS `title`, `video_category`.`slug` AS `slug`, `video_category`.`image` AS `image`, `video_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `video_category`.`path` AS `path`, `video_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_category`.`text_description` AS `text_description`, `video_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_category`.`time_create` AS `time_create`, `video_category`.`time_update` AS `time_update`, `video_category`.`setting` AS `setting`, `video_category`.`status` AS `status`, `video_category`.`display_order` AS `display_order`, `video_category`.`display_type` AS `display_type`, `video_category`.`type` AS `type`, `video_category`.`hits` AS `hits` FROM `video_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
14:51:52.8117
[0.0011]
query: SELECT `video_category`.`id` AS `id`, `video_category`.`parent` AS `parent`, `video_category`.`title` AS `title`, `video_category`.`slug` AS `slug`, `video_category`.`image` AS `image`, `video_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `video_category`.`path` AS `path`, `video_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_category`.`text_description` AS `text_description`, `video_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_category`.`time_create` AS `time_create`, `video_category`.`time_update` AS `time_update`, `video_category`.`setting` AS `setting`, `video_category`.`status` AS `status`, `video_category`.`display_order` AS `display_order`, `video_category`.`display_type` AS `display_type`, `video_category`.`type` AS `type`, `video_category`.`hits` AS `hits` FROM `video_category` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] next-challenge-or-competition;
14:51:52.8142
[0.0007]
query: SELECT `video_category`.`id` AS `id`, `video_category`.`parent` AS `parent`, `video_category`.`title` AS `title`, `video_category`.`slug` AS `slug`, `video_category`.`image` AS `image`, `video_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `video_category`.`path` AS `path`, `video_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_category`.`text_description` AS `text_description`, `video_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_category`.`time_create` AS `time_create`, `video_category`.`time_update` AS `time_update`, `video_category`.`setting` AS `setting`, `video_category`.`status` AS `status`, `video_category`.`display_order` AS `display_order`, `video_category`.`display_type` AS `display_type`, `video_category`.`type` AS `type`, `video_category`.`hits` AS `hits` FROM `video_category` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 77;
14:51:52.8169
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
14:51:52.8497
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
14:51:52.8535
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
14:51:52.8555
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
14:51:52.8875
[0.0014]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] next-challenge-or-competition;
14:51:52.8956
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 9ubtaph608s57m9j70t1ube005;
14:51:52.8966
[0.0007]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1638012112;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1638012112.70553493499755859375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1638012412;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 9ubtaph608s57m9j70t1ube005;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.3062 s
Included files
532 files
Memory usage
11015344; peak: 11023104 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
video
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL