نحوه پرداخت:

توجه داشته باشید به دلیل ارسال پستی٬امکان پرداخت در محل وجود ندارد.

 بعد از اتصال به درگاه اینترنتی٬باید اطلاعات زیر را وارد کنید:

 ۱-شماره کارت:

 شماره ۱۶ رقمی درج شده روی کارت

 ۲-رمز اینترنتی:

 رمز اینترنتی که با رمز اصلی کارت متفاوت است و باید در بیشتر بانک ها از طریق خودپرداز انتخاب شود

۳-کد CVV2:

 کد ۳ یا ۴ رقمی درج شده روی کارت است.

 ۴-تاریخ انقضای کارت:

 تاریخ انقضا روی کارت درج شده که باید به صورت ماه و سال وارد شود.