فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی سامانه آنلاین ورزش ، مجموعه ای کامل از لباس ورزشی،کفش ورزشی و تجهیزات ورزشی را در حوزه محصولات ورزشی عمومی و تخصصی ارائه مینماید.این فروشگاه آنلاین ورزشی برترین برندهای ورزشی جهان را معرفی میکند و امکان خرید آنلاین محصولات ورزشی را برای ورزشکاران و طرفدارن ورزش فراهم آورده است.


شاخه های منتخب محصولات ورزشی

برند های منتخب ورزشی

نورث فیس
آندرآمور
ریبوک
محصولات تخصص آدیداس
محصولات آدیداس اورجینالز
نایک
محصولات جمپکس
محصولات لینینگ
ال پی ساپورت
پرزیدنت
اسکچرز
ساکونی

محصولات جدید ورزشی

log(133) | debug(0) | profiler(11) | db(20) | system(13) | all
log
21:20:36.3091
[info]
Service "Log" is loaded
21:20:36.3319
[info]
Service "Security" is loaded
21:20:36.3335
[info]
Resource "security" is booted
21:20:36.3341
[info]
Service "Database" is loaded
21:20:36.344
[info]
Resource "database" is booted
21:20:36.3447
[info]
Service "Registry" is loaded
21:20:36.3464
[info]
Service "Cache" is loaded
00:50:36.3585
[info]
Resource "config" is booted
00:50:36.364
[info]
Service "Module" is loaded
00:50:36.3713
[info]
Resource "router" is booted
00:50:36.3728
[info]
Service "I18n" is loaded
00:50:36.3769
[info]
Resource "i18n" is booted
00:50:36.3775
[info]
Resource "module" is booted
00:50:36.3781
[info]
Resource "modules" is booted
00:50:36.3788
[info]
Service "Session" is loaded
00:50:36.4001
[info]
Resource "session" is booted
00:50:36.4007
[info]
Service "Authentication" is loaded
00:50:36.4031
[info]
Service "User" is loaded
00:50:36.4049
[info]
Service "Api" is loaded
00:50:36.4087
[info]
Resource "authentication" is booted
00:50:36.4092
[info]
Resource "permission" is booted
00:50:36.41
[info]
Resource "render_cache" is booted
00:50:36.4346
[info]
Service "Asset" is loaded
00:50:36.435
[info]
Service "Theme" is loaded
00:50:36.4383
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
00:50:36.4425
[info]
Service "Permission" is loaded
00:50:36.4449
[info]
Service "RenderCache" is loaded
00:50:36.4497
[info]
Service "Url" is loaded
00:50:36.4689
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
00:50:36.473
[notice] #5 in module/widget/template/block/media/image-list.phtml
Undefined index: circle_image
00:50:36.4752
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
00:50:36.4974
[info]
Service "Markup" is loaded
00:50:36.5015
[info]
Service "View" is loaded
00:50:36.5184
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5193
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5447
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5452
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5621
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5625
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5809
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5813
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5994
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.5998
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6179
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6184
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6364
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6369
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6549
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6553
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.673
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6734
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6912
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.6916
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7095
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.71
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7278
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7282
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7461
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7465
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7644
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7649
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.783
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7834
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.7853
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
00:50:36.792
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
00:50:36.8129
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8133
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8313
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8317
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8496
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8501
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8679
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8683
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8863
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.8867
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9049
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9053
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9234
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9239
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9422
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9426
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.961
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9614
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9803
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:36.9808
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0001
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0006
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0268
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0273
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0465
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.047
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0667
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0672
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0865
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.0871
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1069
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1073
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1262
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1266
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1458
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1463
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1657
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1662
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1858
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.1862
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2056
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2061
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2254
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2259
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2454
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2458
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2681
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2689
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2962
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.2968
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.3195
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.3199
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.3403
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.3408
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.3626
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.3632
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.3828
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.3832
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.4084
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.4091
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
00:50:37.4117
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
00:50:37.423
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
00:50:37.4462
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
00:50:37.4955
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
00:50:37.4984
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
00:50:37.5003
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
00:50:37.5046
[info]
Service "Comment" is loaded
00:50:37.5167
[info]
Route: front:shop-index-index.
debug
profiler
00:50:36.3089
PI - time: 1.2100; realmem: 12582912; emalloc: 10948192
00:50:36.4452
ACTIION - time: 0.0155; realmem: 2097152; emalloc: 241296
00:50:37.5003
BLOCK: جستجو - time: 0.0004; realmem: 0; emalloc: 832
00:50:36.4718
BLOCK: شاخه های منتخب محصولات ورزشی - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 48752
00:50:36.4746
BLOCK: محصولات جدید - time: 0.3107; realmem: 2097152; emalloc: 866856
00:50:36.7906
BLOCK: برند های منتخب ورزشی - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 9528
00:50:36.792
BLOCK: محصولات جدید ورزشی - time: 0.6199; realmem: 0; emalloc: 416912
00:50:37.4399
BLOCKS - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 21432
00:50:37.4457
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0039; realmem: 0; emalloc: 64184
00:50:37.4544
menu - time: 0.0403; realmem: 0; emalloc: 36896
00:50:37.4984
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0002; realmem: 0; emalloc: 392
db
00:50:36.3988
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] abd2i69i1ir3l0subiv746a5r6;
00:50:36.4434
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
00:50:36.444
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
00:50:36.4477
[0.0015]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
00:50:36.4681
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
00:50:36.4715
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-select-product-category;
00:50:36.4743
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-select;
00:50:36.4769
[0.0014]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 30;
00:50:36.5261
[0.0003]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
00:50:36.7902
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-osport-select-brands;
00:50:36.7916
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-new-clone;
00:50:36.7934
[0.0002]
query: SELECT DISTINCT product AS `product` FROM `shop_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31, :where32, :where33, :where34, :where35, :where36, :where37, :where38, :where39, :where40, :where41, :where42, :where43, :where44, :where45, :where46, :where47, :where48, :where49, :where50, :where51, :where52, :where53, :where54, :where55, :where56, :where57, :where58, :where59, :where60, :where61, :where62, :where63, :where64, :where65, :where66, :where67, :where68, :where69, :where70, :where71, :where72, :where73, :where74, :where75, :where76, :where77, :where78, :where79, :where80, :where81, :where82, :where83, :where84, :where85, :where86, :where87, :where88, :where89, :where90, :where91) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 7;[where3] 65;[where4] 64;[where5] 63;[where6] 61;[where7] 62;[where8] 60;[where9] 5;[where10] 48;[where11] 52;[where12] 49;[where13] 46;[where14] 47;[where15] 50;[where16] 53;[where17] 45;[where18] 51;[where19] 88;[where20] 93;[where21] 75;[where22] 83;[where23] 89;[where24] 84;[where25] 85;[where26] 77;[where27] 86;[where28] 74;[where29] 78;[where30] 82;[where31] 76;[where32] 6;[where33] 58;[where34] 55;[where35] 56;[where36] 59;[where37] 54;[where38] 57;[where39] 1;[where40] 12;[where41] 17;[where42] 16;[where43] 11;[where44] 15;[where45] 14;[where46] 13;[where47] 19;[where48] 18;[where49] 4;[where50] 43;[where51] 42;[where52] 41;[where53] 44;[where54] 2;[where55] 28;[where56] 29;[where57] 20;[where58] 31;[where59] 23;[where60] 26;[where61] 21;[where62] 33;[where63] 27;[where64] 30;[where65] 22;[where66] 25;[where67] 24;[where68] 32;[where69] 8;[where70] 67;[where71] 66;[where72] 68;[where73] 69;[where74] 10;[where75] 92;[where76] 91;[where77] 90;[where78] 3;[where79] 40;[where80] 37;[where81] 36;[where82] 34;[where83] 38;[where84] 39;[where85] 35;[where86] 9;[where87] 73;[where88] 72;[where89] 71;[where90] 70;[where91] 81;[limit] 30;
00:50:36.7945
[0.0020]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 5930;[where3] 5929;[where4] 5928;[where5] 5927;[where6] 5926;[where7] 5925;[where8] 5924;[where9] 5923;[where10] 5922;[where11] 5921;[where12] 5920;[where13] 5919;[where14] 5918;[where15] 5917;[where16] 5916;[where17] 5915;[where18] 5914;[where19] 5913;[where20] 5912;[where21] 5911;[where22] 5910;[where23] 5909;[where24] 5908;[where25] 5907;[where26] 5906;[where27] 5905;[where28] 5904;[where29] 5903;[where30] 5902;[where31] 5901;[limit] 30;
00:50:37.0069
[0.0003]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
00:50:37.4452
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
00:50:37.4951
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
00:50:37.498
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
00:50:37.4999
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
00:50:37.5171
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] abd2i69i1ir3l0subiv746a5r6;
00:50:37.5182
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1545168037;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1545168036.4000151157379150390625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1545168336;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] abd2i69i1ir3l0subiv746a5r6;[lifetime] 1440;
system
Execution time
1.2222 s
Included files
539 files
Memory usage
11986512; peak: 12510880 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL