فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی سامانه آنلاین ورزش ، مجموعه ای کامل از لباس ورزشی،کفش ورزشی و تجهیزات ورزشی را در حوزه محصولات ورزشی عمومی و تخصصی ارائه مینماید.این فروشگاه آنلاین ورزشی برترین برندهای ورزشی جهان را معرفی میکند و امکان خرید آنلاین محصولات ورزشی را برای ورزشکاران و طرفدارن ورزش فراهم آورده است.


شاخه های منتخب محصولات ورزشی

برند های منتخب ورزشی

نورث فیس
آندرآمور
ریبوک
محصولات تخصص آدیداس
محصولات آدیداس اورجینالز
نایک
محصولات جمپکس
محصولات لینینگ
ال پی ساپورت
پرزیدنت
اسکچرز
ساکونی

محصولات جدید ورزشی

log(133) | debug(0) | profiler(11) | db(20) | system(13) | all
log
19:41:48.2543
[info]
Service "Log" is loaded
19:41:48.2775
[info]
Service "Security" is loaded
19:41:48.2791
[info]
Resource "security" is booted
19:41:48.2796
[info]
Service "Database" is loaded
19:41:48.2894
[info]
Resource "database" is booted
19:41:48.29
[info]
Service "Registry" is loaded
19:41:48.2916
[info]
Service "Cache" is loaded
23:11:48.3037
[info]
Resource "config" is booted
23:11:48.3094
[info]
Service "Module" is loaded
23:11:48.3169
[info]
Resource "router" is booted
23:11:48.3184
[info]
Service "I18n" is loaded
23:11:48.3226
[info]
Resource "i18n" is booted
23:11:48.3231
[info]
Resource "module" is booted
23:11:48.3238
[info]
Resource "modules" is booted
23:11:48.3245
[info]
Service "Session" is loaded
23:11:48.3468
[info]
Resource "session" is booted
23:11:48.3474
[info]
Service "Authentication" is loaded
23:11:48.3498
[info]
Service "User" is loaded
23:11:48.3516
[info]
Service "Api" is loaded
23:11:48.3554
[info]
Resource "authentication" is booted
23:11:48.3559
[info]
Resource "permission" is booted
23:11:48.3567
[info]
Resource "render_cache" is booted
23:11:48.3813
[info]
Service "Asset" is loaded
23:11:48.3817
[info]
Service "Theme" is loaded
23:11:48.385
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
23:11:48.3893
[info]
Service "Permission" is loaded
23:11:48.3917
[info]
Service "RenderCache" is loaded
23:11:48.3967
[info]
Service "Url" is loaded
23:11:48.4153
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
23:11:48.4193
[notice] #5 in module/widget/template/block/media/image-list.phtml
Undefined index: circle_image
23:11:48.4214
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
23:11:48.4436
[info]
Service "Markup" is loaded
23:11:48.4478
[info]
Service "View" is loaded
23:11:48.4652
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.4661
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.4916
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.4921
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5092
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5096
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5279
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5284
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5466
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.547
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5655
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5659
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5846
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.5851
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.6037
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.6041
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.6235
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.624
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.648
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.6485
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.67
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.6707
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.6968
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.6974
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.7236
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.7243
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.7457
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.7462
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.765
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.7657
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.7687
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
23:11:48.7771
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
23:11:48.8023
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8029
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8269
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8276
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8497
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8502
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8709
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8713
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8901
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.8906
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9092
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9096
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9295
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.93
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9487
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9492
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9688
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9693
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9891
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:48.9896
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0089
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0093
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0346
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0351
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0536
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0541
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0729
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0733
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0916
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.0921
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1114
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1118
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1316
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1321
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1509
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1513
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1701
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1705
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1899
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.1904
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.2109
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.2114
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.2303
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.2308
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.2505
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.251
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.27
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.2705
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.2894
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.2899
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.3087
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.3093
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.3289
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.3294
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.3493
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.3498
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.3708
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.3713
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.4008
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.4013
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:11:49.4125
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
23:11:49.4206
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
23:11:49.4675
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
23:11:49.5804
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
23:11:49.586
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
23:11:49.5973
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
23:11:49.6039
[info]
Service "Comment" is loaded
23:11:49.6388
[info]
Route: front:shop-index-index.
debug
profiler
23:11:48.254
PI - time: 1.3946; realmem: 12582912; emalloc: 10948192
23:11:48.3921
ACTIION - time: 0.0148; realmem: 2097152; emalloc: 241296
23:11:49.5973
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 832
23:11:48.4182
BLOCK: شاخه های منتخب محصولات ورزشی - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 48752
23:11:48.4209
BLOCK: محصولات جدید - time: 0.3478; realmem: 2097152; emalloc: 866856
23:11:48.7754
BLOCK: برند های منتخب ورزشی - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 9528
23:11:48.7771
BLOCK: محصولات جدید ورزشی - time: 0.6356; realmem: 0; emalloc: 416912
23:11:49.4559
BLOCKS - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 21432
23:11:49.4667
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0047; realmem: 0; emalloc: 64184
23:11:49.4766
menu - time: 0.0920; realmem: 0; emalloc: 36896
23:11:49.5859
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0003; realmem: 0; emalloc: 392
db
23:11:48.3455
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] rucvaks0hsj745lcuqdpfcrpl6;
23:11:48.3902
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
23:11:48.3908
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
23:11:48.3946
[0.0015]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
23:11:48.4144
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
23:11:48.4178
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-select-product-category;
23:11:48.4206
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-select;
23:11:48.4231
[0.0012]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 30;
23:11:48.4726
[0.0004]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
23:11:48.7748
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-osport-select-brands;
23:11:48.7767
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-new-clone;
23:11:48.7787
[0.0003]
query: SELECT DISTINCT product AS `product` FROM `shop_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31, :where32, :where33, :where34, :where35, :where36, :where37, :where38, :where39, :where40, :where41, :where42, :where43, :where44, :where45, :where46, :where47, :where48, :where49, :where50, :where51, :where52, :where53, :where54, :where55, :where56, :where57, :where58, :where59, :where60, :where61, :where62, :where63, :where64, :where65, :where66, :where67, :where68, :where69, :where70, :where71, :where72, :where73, :where74, :where75, :where76, :where77, :where78, :where79, :where80, :where81, :where82, :where83, :where84, :where85, :where86, :where87, :where88, :where89, :where90, :where91) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 7;[where3] 65;[where4] 64;[where5] 63;[where6] 61;[where7] 62;[where8] 60;[where9] 5;[where10] 48;[where11] 52;[where12] 49;[where13] 46;[where14] 47;[where15] 50;[where16] 53;[where17] 45;[where18] 51;[where19] 88;[where20] 93;[where21] 75;[where22] 83;[where23] 89;[where24] 84;[where25] 85;[where26] 77;[where27] 86;[where28] 74;[where29] 78;[where30] 82;[where31] 76;[where32] 6;[where33] 58;[where34] 55;[where35] 56;[where36] 59;[where37] 54;[where38] 57;[where39] 1;[where40] 12;[where41] 17;[where42] 16;[where43] 11;[where44] 15;[where45] 14;[where46] 13;[where47] 19;[where48] 18;[where49] 4;[where50] 43;[where51] 42;[where52] 41;[where53] 44;[where54] 2;[where55] 28;[where56] 29;[where57] 20;[where58] 31;[where59] 23;[where60] 26;[where61] 21;[where62] 33;[where63] 27;[where64] 30;[where65] 22;[where66] 25;[where67] 24;[where68] 32;[where69] 8;[where70] 67;[where71] 66;[where72] 68;[where73] 69;[where74] 10;[where75] 92;[where76] 91;[where77] 90;[where78] 3;[where79] 40;[where80] 37;[where81] 36;[where82] 34;[where83] 38;[where84] 39;[where85] 35;[where86] 9;[where87] 73;[where88] 72;[where89] 71;[where90] 70;[where91] 81;[limit] 30;
23:11:48.7799
[0.0022]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 5930;[where3] 5929;[where4] 5928;[where5] 5927;[where6] 5926;[where7] 5925;[where8] 5924;[where9] 5923;[where10] 5922;[where11] 5921;[where12] 5920;[where13] 5919;[where14] 5918;[where15] 5917;[where16] 5916;[where17] 5915;[where18] 5914;[where19] 5913;[where20] 5912;[where21] 5911;[where22] 5910;[where23] 5909;[where24] 5908;[where25] 5907;[where26] 5906;[where27] 5905;[where28] 5904;[where29] 5903;[where30] 5902;[where31] 5901;[limit] 30;
23:11:49.0151
[0.0003]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
23:11:49.4603
[0.0063]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
23:11:49.5692
[0.0109]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
23:11:49.5846
[0.0012]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
23:11:49.5884
[0.0086]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
23:11:49.6396
[0.0075]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] rucvaks0hsj745lcuqdpfcrpl6;
23:11:49.6479
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1550691709;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1550691708.3467299938201904296875;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1550692008;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] rucvaks0hsj745lcuqdpfcrpl6;[lifetime] 1440;
system
Execution time
1.4065 s
Included files
539 files
Memory usage
11986512; peak: 12510880 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL