"> آنلاین اسپرت - فروشگاه

فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی سامانه آنلاین ورزش ، مجموعه ای کامل از لباس ورزشی،کفش ورزشی و تجهیزات ورزشی را در حوزه محصولات ورزشی عمومی و تخصصی ارائه مینماید.این فروشگاه آنلاین ورزشی برترین برندهای ورزشی جهان را معرفی میکند و امکان خرید آنلاین محصولات ورزشی را برای ورزشکاران و طرفدارن ورزش فراهم آورده است.


شاخه های منتخب محصولات ورزشی

محصولات جدید

محصولات جدید ورزشی

برند های منتخب ورزشی

نورث فیس
آندرآمور
ریبوک
محصولات تخصص آدیداس
محصولات آدیداس اورجینالز
نایک
محصولات جمپکس
محصولات لینینگ
ال پی ساپورت
پرزیدنت
اسکچرز
ساکونی
log(163) | debug(0) | profiler(11) | db(20) | system(13) | all
log
02:45:05.9775
[info]
Service "Log" is loaded
02:45:05.993
[info]
Service "Security" is loaded
02:45:05.9941
[info]
Resource "security" is booted
02:45:05.9949
[info]
Service "Database" is loaded
02:45:06.0012
[info]
Resource "database" is booted
02:45:06.0017
[info]
Service "Registry" is loaded
02:45:06.0028
[info]
Service "Cache" is loaded
07:15:06.0113
[info]
Resource "config" is booted
07:15:06.0154
[info]
Service "Module" is loaded
07:15:06.021
[info]
Resource "router" is booted
07:15:06.022
[info]
Service "I18n" is loaded
07:15:06.025
[info]
Resource "i18n" is booted
07:15:06.0254
[info]
Resource "module" is booted
07:15:06.026
[info]
Resource "modules" is booted
07:15:06.0266
[info]
Service "Session" is loaded
07:15:06.0437
[info]
Resource "session" is booted
07:15:06.0442
[info]
Service "Authentication" is loaded
07:15:06.0459
[info]
Service "User" is loaded
07:15:06.0472
[info]
Service "Api" is loaded
07:15:06.0498
[info]
Resource "authentication" is booted
07:15:06.0501
[info]
Resource "permission" is booted
07:15:06.0507
[info]
Resource "render_cache" is booted
07:15:06.0694
[info]
Service "Asset" is loaded
07:15:06.0697
[info]
Service "Theme" is loaded
07:15:06.0722
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
07:15:06.0757
[info]
Service "Permission" is loaded
07:15:06.0788
[info]
Service "RenderCache" is loaded
07:15:06.0923
[info]
Service "Url" is loaded
07:15:06.1079
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
07:15:06.1117
[notice] #5 in module/widget/template/block/media/image-list.phtml
Undefined index: circle_image
07:15:06.1139
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
07:15:06.1343
[info]
Service "Markup" is loaded
07:15:06.1372
[info]
Service "View" is loaded
07:15:06.1414
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.1421
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.1681
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.1684
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.1836
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.1839
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.1993
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.1996
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2148
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2151
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2304
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2308
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2465
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2468
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2619
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2622
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2774
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2777
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2929
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.2932
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.308
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3084
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3239
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3242
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3398
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3402
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.356
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3563
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.372
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3723
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3879
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.3882
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4032
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4035
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4187
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.419
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4344
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4347
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4501
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4505
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4656
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.466
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4809
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4812
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4966
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.4969
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5121
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5124
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.528
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5283
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5437
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5441
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5597
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5601
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5753
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5757
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5909
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.5912
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.6063
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.6066
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.608
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
07:15:06.6142
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
07:15:06.745
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.7455
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.7613
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.7617
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.7768
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.7771
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.7925
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.7928
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.809
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8094
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8249
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8252
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8404
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8407
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8561
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8565
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8721
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8724
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8877
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.8881
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9029
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9032
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9182
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9185
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9336
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9339
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9496
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.95
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9652
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9655
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9802
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9805
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9955
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:06.9958
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0104
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0107
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0417
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.042
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0572
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0575
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0722
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0725
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0889
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.0892
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.104
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.1043
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.119
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.1193
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.1347
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.135
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.15
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.1503
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.1653
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.1657
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.1807
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.181
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.196
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.1963
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.2112
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.2115
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
07:15:07.2129
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
07:15:07.2234
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
07:15:07.237
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
07:15:07.2461
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
07:15:07.2481
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
07:15:07.2498
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
07:15:07.2539
[info]
Service "Comment" is loaded
07:15:07.2639
[info]
Route: front:shop-index-index.
debug
profiler
07:15:05.9773
PI - time: 1.2890; realmem: 6291456; emalloc: 10975208
07:15:06.0791
ACTIION - time: 0.0213; realmem: 2097152; emalloc: 241328
07:15:07.2498
BLOCK: جستجو - time: 0.0004; realmem: 0; emalloc: 832
07:15:06.1107
BLOCK: شاخه های منتخب محصولات ورزشی - time: 0.0006; realmem: 0; emalloc: 48752
07:15:06.1135
BLOCK: محصولات جدید - time: 0.4946; realmem: 2097152; emalloc: 1130680
07:15:06.6142
BLOCK: محصولات جدید ورزشی - time: 0.5988; realmem: 0; emalloc: 383648
07:15:07.2196
BLOCK: برند های منتخب ورزشی - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 9528
07:15:07.2328
BLOCKS - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 21432
07:15:07.2366
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0027; realmem: 0; emalloc: 129720
07:15:07.2428
menu - time: 0.0024; realmem: 0; emalloc: 17128
07:15:07.2481
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 392
db
07:15:06.0423
[0.0009]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 5m9baav638phblmlr88uikl4g7;
07:15:06.0764
[0.0011]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
07:15:06.0778
[0.0005]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
07:15:06.0811
[0.0107]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
07:15:06.1067
[0.0006]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
07:15:06.1101
[0.0006]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-select-product-category;
07:15:06.1126
[0.0008]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-select;
07:15:06.1152
[0.0018]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 30;
07:15:06.1485
[0.0010]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
07:15:06.6132
[0.0008]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-new-clone;
07:15:06.6154
[0.1060]
query: SELECT DISTINCT product AS `product` FROM `shop_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31, :where32, :where33, :where34, :where35, :where36, :where37, :where38, :where39, :where40, :where41, :where42, :where43, :where44, :where45, :where46, :where47, :where48, :where49, :where50, :where51, :where52, :where53, :where54, :where55, :where56, :where57, :where58, :where59, :where60, :where61, :where62, :where63, :where64, :where65, :where66, :where67, :where68, :where69, :where70, :where71, :where72, :where73, :where74, :where75, :where76, :where77, :where78, :where79, :where80, :where81, :where82, :where83, :where84, :where85, :where86, :where87, :where88, :where89, :where90, :where91) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 7;[where3] 65;[where4] 64;[where5] 63;[where6] 61;[where7] 62;[where8] 60;[where9] 5;[where10] 48;[where11] 52;[where12] 49;[where13] 46;[where14] 47;[where15] 50;[where16] 53;[where17] 45;[where18] 51;[where19] 88;[where20] 93;[where21] 83;[where22] 89;[where23] 84;[where24] 75;[where25] 85;[where26] 77;[where27] 86;[where28] 74;[where29] 78;[where30] 82;[where31] 76;[where32] 6;[where33] 58;[where34] 55;[where35] 56;[where36] 59;[where37] 54;[where38] 57;[where39] 1;[where40] 12;[where41] 17;[where42] 16;[where43] 11;[where44] 15;[where45] 14;[where46] 13;[where47] 19;[where48] 18;[where49] 4;[where50] 43;[where51] 42;[where52] 41;[where53] 44;[where54] 2;[where55] 28;[where56] 29;[where57] 20;[where58] 31;[where59] 23;[where60] 26;[where61] 21;[where62] 33;[where63] 27;[where64] 30;[where65] 22;[where66] 25;[where67] 24;[where68] 32;[where69] 8;[where70] 67;[where71] 66;[where72] 68;[where73] 69;[where74] 10;[where75] 92;[where76] 91;[where77] 90;[where78] 3;[where79] 40;[where80] 37;[where81] 36;[where82] 34;[where83] 38;[where84] 39;[where85] 35;[where86] 9;[where87] 73;[where88] 72;[where89] 71;[where90] 70;[where91] 81;[limit] 30;
07:15:06.7223
[0.0020]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 6257;[where3] 6256;[where4] 6255;[where5] 6254;[where6] 6253;[where7] 6252;[where8] 6251;[where9] 6250;[where10] 6249;[where11] 6248;[where12] 6247;[where13] 6246;[where14] 6245;[where15] 6244;[where16] 6243;[where17] 6242;[where18] 6241;[where19] 6240;[where20] 6239;[where21] 6238;[where22] 6237;[where23] 6236;[where24] 6235;[where25] 6234;[where26] 6229;[where27] 6228;[where28] 6227;[where29] 6226;[where30] 6225;[where31] 6224;[limit] 30;
07:15:07.0184
[0.0013]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
07:15:07.2186
[0.0008]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-osport-select-brands;
07:15:07.236
[0.0006]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
07:15:07.2454
[0.0005]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
07:15:07.2475
[0.0005]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
07:15:07.2492
[0.0005]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
07:15:07.2645
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 5m9baav638phblmlr88uikl4g7;
07:15:07.2656
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1721875507;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1721875506.043628;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1721875806;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 5m9baav638phblmlr88uikl4g7;[lifetime] 1440;
system
Execution time
1.2969 s
Included files
539 files
Memory usage
12017072; peak: 12954000 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
file
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL