"> آنلاین اسپرت - فروشگاه

فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی سامانه آنلاین ورزش ، مجموعه ای کامل از لباس ورزشی،کفش ورزشی و تجهیزات ورزشی را در حوزه محصولات ورزشی عمومی و تخصصی ارائه مینماید.این فروشگاه آنلاین ورزشی برترین برندهای ورزشی جهان را معرفی میکند و امکان خرید آنلاین محصولات ورزشی را برای ورزشکاران و طرفدارن ورزش فراهم آورده است.


شاخه های منتخب محصولات ورزشی

محصولات جدید

محصولات جدید ورزشی

برند های منتخب ورزشی

نورث فیس
آندرآمور
ریبوک
محصولات تخصص آدیداس
محصولات آدیداس اورجینالز
نایک
محصولات جمپکس
محصولات لینینگ
ال پی ساپورت
پرزیدنت
اسکچرز
ساکونی
log(163) | debug(0) | profiler(11) | db(20) | system(13) | all
log
19:24:23.3133
[info]
Service "Log" is loaded
19:24:23.3354
[info]
Service "Security" is loaded
19:24:23.3365
[info]
Resource "security" is booted
19:24:23.3369
[info]
Service "Database" is loaded
19:24:23.344
[info]
Resource "database" is booted
19:24:23.3447
[info]
Service "Registry" is loaded
19:24:23.3464
[info]
Service "Cache" is loaded
23:54:23.359
[info]
Resource "config" is booted
23:54:23.3651
[info]
Service "Module" is loaded
23:54:23.3741
[info]
Resource "router" is booted
23:54:23.3757
[info]
Service "I18n" is loaded
23:54:23.38
[info]
Resource "i18n" is booted
23:54:23.3806
[info]
Resource "module" is booted
23:54:23.3815
[info]
Resource "modules" is booted
23:54:23.3823
[info]
Service "Session" is loaded
23:54:23.406
[info]
Resource "session" is booted
23:54:23.4068
[info]
Service "Authentication" is loaded
23:54:23.4095
[info]
Service "User" is loaded
23:54:23.4114
[info]
Service "Api" is loaded
23:54:23.4158
[info]
Resource "authentication" is booted
23:54:23.4163
[info]
Resource "permission" is booted
23:54:23.4171
[info]
Resource "render_cache" is booted
23:54:23.4434
[info]
Service "Asset" is loaded
23:54:23.4439
[info]
Service "Theme" is loaded
23:54:23.4483
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
23:54:23.4532
[info]
Service "Permission" is loaded
23:54:23.4567
[info]
Service "RenderCache" is loaded
23:54:23.4766
[info]
Service "Url" is loaded
23:54:23.5003
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
23:54:23.5047
[notice] #5 in module/widget/template/block/media/image-list.phtml
Undefined index: circle_image
23:54:23.5086
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
23:54:23.5362
[info]
Service "Markup" is loaded
23:54:23.5392
[info]
Service "View" is loaded
23:54:23.5476
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.5489
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.5967
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.5974
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.6297
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.6304
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.6638
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.6645
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.6974
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.6981
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7147
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.715
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7306
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7309
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7463
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7466
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7628
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7632
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7793
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7798
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7965
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.7969
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8137
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8141
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8311
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8314
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8474
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8477
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8645
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8649
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8826
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.883
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.899
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.8993
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9148
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9152
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9311
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9315
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9472
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9475
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9631
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9635
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9788
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9791
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9945
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:23.9948
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.0102
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.0105
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.0407
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.0414
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.0667
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.0673
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.0932
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.0938
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.1242
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.1249
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.1536
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.1544
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.179
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.1797
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.1827
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
23:54:24.1982
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
23:54:24.4433
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.4443
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.4734
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.4738
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.4906
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.491
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.5201
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.521
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.5498
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.5504
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.5765
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.577
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.5982
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.5987
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.6199
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.6204
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.6413
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.642
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.6636
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.6641
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.6858
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.6863
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7063
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7067
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7227
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.723
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7381
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7385
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7536
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.754
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.771
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7714
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7872
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.7876
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8038
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8042
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8199
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8202
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8372
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8376
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8529
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8533
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.869
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8694
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.885
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.8853
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9011
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9015
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.917
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9173
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9327
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.933
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9484
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9488
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9644
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9648
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9808
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9811
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9972
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9975
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
23:54:24.9989
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
23:54:25.0073
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
23:54:25.0207
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
23:54:25.0277
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
23:54:25.0297
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
23:54:25.0316
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
23:54:25.0355
[info]
Service "Comment" is loaded
23:54:25.0444
[info]
Route: front:shop-index-index.
debug
profiler
23:54:23.3129
PI - time: 1.7334; realmem: 6291456; emalloc: 10965392
23:54:23.4572
ACTIION - time: 0.0360; realmem: 2097152; emalloc: 241328
23:54:25.0316
BLOCK: جستجو - time: 0.0003; realmem: 0; emalloc: 832
23:54:23.5037
BLOCK: شاخه های منتخب محصولات ورزشی - time: 0.0006; realmem: 0; emalloc: 48752
23:54:23.5078
BLOCK: محصولات جدید - time: 0.6751; realmem: 2097152; emalloc: 1130008
23:54:24.1981
BLOCK: محصولات جدید ورزشی - time: 0.8009; realmem: 0; emalloc: 380848
23:54:25.0049
BLOCK: برند های منتخب ورزشی - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 9528
23:54:25.0161
BLOCKS - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 21432
23:54:25.0203
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0021; realmem: 0; emalloc: 129720
23:54:25.025
menu - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 16872
23:54:25.0297
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 392
db
23:54:23.4047
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] mkghtue9oa3acjq7u0ftmt8vp6;
23:54:23.4539
[0.0007]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
23:54:23.455
[0.0008]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
23:54:23.4608
[0.0148]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
23:54:23.4993
[0.0005]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
23:54:23.5023
[0.0013]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-select-product-category;
23:54:23.5066
[0.0010]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-select;
23:54:23.5114
[0.0034]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 30;
23:54:23.5572
[0.0019]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
23:54:24.0139
[0.0011]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
23:54:24.197
[0.0009]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-new-clone;
23:54:24.2004
[0.2040]
query: SELECT DISTINCT product AS `product` FROM `shop_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31, :where32, :where33, :where34, :where35, :where36, :where37, :where38, :where39, :where40, :where41, :where42, :where43, :where44, :where45, :where46, :where47, :where48, :where49, :where50, :where51, :where52, :where53, :where54, :where55, :where56, :where57, :where58, :where59, :where60, :where61, :where62, :where63, :where64, :where65, :where66, :where67, :where68, :where69, :where70, :where71, :where72, :where73, :where74, :where75, :where76, :where77, :where78, :where79, :where80, :where81, :where82, :where83, :where84, :where85, :where86, :where87, :where88, :where89, :where90, :where91) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 7;[where3] 65;[where4] 64;[where5] 63;[where6] 61;[where7] 62;[where8] 60;[where9] 5;[where10] 48;[where11] 52;[where12] 49;[where13] 46;[where14] 47;[where15] 50;[where16] 53;[where17] 45;[where18] 51;[where19] 88;[where20] 93;[where21] 83;[where22] 89;[where23] 84;[where24] 75;[where25] 85;[where26] 77;[where27] 86;[where28] 74;[where29] 78;[where30] 82;[where31] 76;[where32] 6;[where33] 58;[where34] 55;[where35] 56;[where36] 59;[where37] 54;[where38] 57;[where39] 1;[where40] 12;[where41] 17;[where42] 16;[where43] 11;[where44] 15;[where45] 14;[where46] 13;[where47] 19;[where48] 18;[where49] 4;[where50] 43;[where51] 42;[where52] 41;[where53] 44;[where54] 2;[where55] 28;[where56] 29;[where57] 20;[where58] 31;[where59] 23;[where60] 26;[where61] 21;[where62] 33;[where63] 27;[where64] 30;[where65] 22;[where66] 25;[where67] 24;[where68] 32;[where69] 8;[where70] 67;[where71] 66;[where72] 68;[where73] 69;[where74] 10;[where75] 92;[where76] 91;[where77] 90;[where78] 3;[where79] 40;[where80] 37;[where81] 36;[where82] 34;[where83] 38;[where84] 39;[where85] 35;[where86] 9;[where87] 73;[where88] 72;[where89] 71;[where90] 70;[where91] 81;[limit] 30;
23:54:24.4062
[0.0026]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 6256;[where3] 6255;[where4] 6254;[where5] 6253;[where6] 6252;[where7] 6251;[where8] 6250;[where9] 6249;[where10] 6248;[where11] 6247;[where12] 6246;[where13] 6245;[where14] 6244;[where15] 6243;[where16] 6242;[where17] 6241;[where18] 6240;[where19] 6239;[where20] 6238;[where21] 6237;[where22] 6236;[where23] 6235;[where24] 6234;[where25] 6229;[where26] 6228;[where27] 6227;[where28] 6226;[where29] 6225;[where30] 6224;[where31] 6223;[limit] 30;
23:54:25.0036
[0.0012]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-osport-select-brands;
23:54:25.0194
[0.0007]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
23:54:25.0269
[0.0007]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
23:54:25.0292
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
23:54:25.0311
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
23:54:25.0446
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] mkghtue9oa3acjq7u0ftmt8vp6;
23:54:25.0456
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1713468265;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1713468263.4059441;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1713468563;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] mkghtue9oa3acjq7u0ftmt8vp6;[lifetime] 1440;
system
Execution time
1.7500 s
Included files
539 files
Memory usage
12007256; peak: 12950720 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
file
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL