"> آنلاین اسپرت - تورها و بلیط‌ها - استخر
تورهای ورزشی جذاب مانند تورهای کوهنوردی،طبیعت گردی ،جامپینگ و رفتینگ را در قسمت تورهای ورزشی سامانه آنلاین ورزش دنبال کنید.بلیط فروشی ورزشی یکی از جذاب ترین قسمت های سامانه آنلاین ورزش است که امکان خرید آنلاین بلیط استخرها و بلیط مجموعه های ورزشی را با تخفیف های فوق العاده فراهم آورده است.
  • مرتب سازی براساس :
  • تاریخ انتشار
  • بازدید
  • عنوان
  • پیشفرض
log(38) | debug(0) | profiler(7) | db(16) | system(13) | all
log
08:46:11.458
[info]
Service "Log" is loaded
08:46:11.4756
[info]
Service "Security" is loaded
08:46:11.4769
[info]
Resource "security" is booted
08:46:11.4774
[info]
Service "Database" is loaded
08:46:11.4844
[info]
Resource "database" is booted
08:46:11.485
[info]
Service "Registry" is loaded
08:46:11.4865
[info]
Service "Cache" is loaded
13:16:11.4973
[info]
Resource "config" is booted
13:16:11.5025
[info]
Service "Module" is loaded
13:16:11.5089
[info]
Resource "router" is booted
13:16:11.5103
[info]
Service "I18n" is loaded
13:16:11.514
[info]
Resource "i18n" is booted
13:16:11.5145
[info]
Resource "module" is booted
13:16:11.5152
[info]
Resource "modules" is booted
13:16:11.5158
[info]
Service "Session" is loaded
13:16:11.5349
[info]
Resource "session" is booted
13:16:11.5355
[info]
Service "Authentication" is loaded
13:16:11.5375
[info]
Service "User" is loaded
13:16:11.539
[info]
Service "Api" is loaded
13:16:11.5422
[info]
Resource "authentication" is booted
13:16:11.5426
[info]
Resource "permission" is booted
13:16:11.5434
[info]
Resource "render_cache" is booted
13:16:11.5825
[info]
Service "Asset" is loaded
13:16:11.5829
[info]
Service "Theme" is loaded
13:16:11.5854
[info]
Translation "module/event:default.fa" is loaded.
13:16:11.6235
[info]
Service "Permission" is loaded
13:16:11.6258
[info]
Service "RenderCache" is loaded
13:16:11.6302
[info]
Service "Url" is loaded
13:16:11.7235
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
13:16:11.7414
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
13:16:11.7432
[info]
Service "View" is loaded
13:16:11.7761
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
13:16:11.7791
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
13:16:11.7813
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
13:16:11.786
[info]
Service "Comment" is loaded
13:16:11.7964
[warn] #43 in module/event/src/Api/Event.php
Illegal string offset 'id'
13:16:11.7977
[warn] #45 in module/event/src/Api/Event.php
array_merge(): Argument #1 is not an array
13:16:11.8033
[info]
Route: front:event-category-index.
debug
profiler
13:16:11.4578
PI - time: 0.3473; realmem: 2097152; emalloc: 10007040
13:16:11.6263
ACTIION - time: 0.0556; realmem: 0; emalloc: 409768
13:16:11.7354
BLOCKS - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 20736
13:16:11.741
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0029; realmem: 0; emalloc: 81392
13:16:11.7473
menu - time: 0.0275; realmem: 0; emalloc: 36896
13:16:11.7791
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 1672
13:16:11.781
BLOCK: جستجو - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 9224
db
13:16:11.5337
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] siu5io15p7jnnj9vqgljk8ml45;
13:16:11.6244
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
13:16:11.6251
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] event;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
13:16:11.6287
[0.0007]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] swimming-pool;
13:16:11.6304
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
13:16:11.6743
[0.0011]
query: SELECT `news_attach`.`id` AS `id`, `news_attach`.`title` AS `title`, `news_attach`.`file` AS `file`, `news_attach`.`path` AS `path`, `news_attach`.`url` AS `url`, `news_attach`.`item_table` AS `item_table`, `news_attach`.`item_id` AS `item_id`, `news_attach`.`time_create` AS `time_create`, `news_attach`.`size` AS `size`, `news_attach`.`type` AS `type`, `news_attach`.`status` AS `status`, `news_attach`.`hits` AS `hits` FROM `news_attach` WHERE `item_id` = :where1 AND `item_table` = :where2 AND `status` = :where3 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 19;[where2] topic;[where3] 1;
13:16:11.6784
[0.0011]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`title` AS `title` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1 AND `type` = :where2 ORDER BY `title` ASC, `id` ASC
params: [where1] 1;[where2] event;
13:16:11.7388
[0.0004]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] swimming-pool;
13:16:11.7406
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
13:16:11.7752
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
13:16:11.7787
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
13:16:11.7806
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
13:16:11.7949
[0.0009]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`main_image` AS `main_image`, `news_story`.`additional_images` AS `additional_images`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] swimming-pool;
13:16:11.7969
[0.0007]
query: SELECT `event_extra`.`id` AS `id`, `event_extra`.`uid` AS `uid`, `event_extra`.`title` AS `title`, `event_extra`.`slug` AS `slug`, `event_extra`.`status` AS `status`, `event_extra`.`time_start` AS `time_start`, `event_extra`.`time_end` AS `time_end`, `event_extra`.`source_url` AS `source_url`, `event_extra`.`organizer_name` AS `organizer_name`, `event_extra`.`address` AS `address`, `event_extra`.`offer_url` AS `offer_url`, `event_extra`.`register_details` AS `register_details`, `event_extra`.`register_can` AS `register_can`, `event_extra`.`register_stock` AS `register_stock`, `event_extra`.`register_sales` AS `register_sales`, `event_extra`.`register_price` AS `register_price`, `event_extra`.`register_type` AS `register_type`, `event_extra`.`register_discount` AS `register_discount`, `event_extra`.`register_click` AS `register_click`, `event_extra`.`guide_owner` AS `guide_owner`, `event_extra`.`guide_category` AS `guide_category`, `event_extra`.`guide_location` AS `guide_location`, `event_extra`.`guide_item` AS `guide_item`, `event_extra`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `event_extra`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `event_extra`.`map_zoom` AS `map_zoom` FROM `event_extra` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ;
13:16:11.8036
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] siu5io15p7jnnj9vqgljk8ml45;
13:16:11.8045
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1624351571;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1624351571.53485202789306640625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1624351871;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] siu5io15p7jnnj9vqgljk8ml45;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.3563 s
Included files
523 files
Memory usage
11113176; peak: 11120936 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
event
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL