"> آنلاین اسپرت - فروشگاه

فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی سامانه آنلاین ورزش ، مجموعه ای کامل از لباس ورزشی،کفش ورزشی و تجهیزات ورزشی را در حوزه محصولات ورزشی عمومی و تخصصی ارائه مینماید.این فروشگاه آنلاین ورزشی برترین برندهای ورزشی جهان را معرفی میکند و امکان خرید آنلاین محصولات ورزشی را برای ورزشکاران و طرفدارن ورزش فراهم آورده است.


شاخه های منتخب محصولات ورزشی

محصولات جدید

محصولات جدید ورزشی

برند های منتخب ورزشی

نورث فیس
آندرآمور
ریبوک
محصولات تخصص آدیداس
محصولات آدیداس اورجینالز
نایک
محصولات جمپکس
محصولات لینینگ
ال پی ساپورت
پرزیدنت
اسکچرز
ساکونی
log(163) | debug(0) | profiler(11) | db(20) | system(13) | all
log
20:45:11.4839
[info]
Service "Log" is loaded
20:45:11.5166
[info]
Service "Security" is loaded
20:45:11.518
[info]
Resource "security" is booted
20:45:11.5185
[info]
Service "Database" is loaded
20:45:11.5255
[info]
Resource "database" is booted
20:45:11.5263
[info]
Service "Registry" is loaded
20:45:11.5296
[info]
Service "Cache" is loaded
01:15:11.5483
[info]
Resource "config" is booted
01:15:11.5589
[info]
Service "Module" is loaded
01:15:11.5682
[info]
Resource "router" is booted
01:15:11.57
[info]
Service "I18n" is loaded
01:15:11.5753
[info]
Resource "i18n" is booted
01:15:11.5761
[info]
Resource "module" is booted
01:15:11.5772
[info]
Resource "modules" is booted
01:15:11.5783
[info]
Service "Session" is loaded
01:15:11.6104
[info]
Resource "session" is booted
01:15:11.6114
[info]
Service "Authentication" is loaded
01:15:11.6147
[info]
Service "User" is loaded
01:15:11.617
[info]
Service "Api" is loaded
01:15:11.6221
[info]
Resource "authentication" is booted
01:15:11.6227
[info]
Resource "permission" is booted
01:15:11.6239
[info]
Resource "render_cache" is booted
01:15:11.6589
[info]
Service "Asset" is loaded
01:15:11.6595
[info]
Service "Theme" is loaded
01:15:11.6633
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
01:15:11.6735
[info]
Service "Permission" is loaded
01:15:11.6815
[info]
Service "RenderCache" is loaded
01:15:11.7114
[info]
Service "Url" is loaded
01:15:11.7506
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
01:15:11.7617
[notice] #5 in module/widget/template/block/media/image-list.phtml
Undefined index: circle_image
01:15:11.767
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
01:15:11.8043
[info]
Service "Markup" is loaded
01:15:11.8082
[info]
Service "View" is loaded
01:15:11.8125
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.8132
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.8399
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.8403
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.856
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.8564
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.8721
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.8725
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.8887
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.889
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9058
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9062
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9218
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9221
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9384
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9387
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9546
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.955
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9709
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9712
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9875
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:11.9879
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0038
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0041
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0299
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0302
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0455
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0458
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0631
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0634
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0806
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.081
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.097
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.0974
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1137
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1141
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1302
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1305
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1472
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1477
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1647
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1651
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1825
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1829
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1994
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.1998
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2164
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2168
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.233
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2333
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.249
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2494
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2659
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2663
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2827
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2831
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.2997
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.3001
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.3162
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.3165
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.318
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
01:15:12.324
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
01:15:12.446
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.4464
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.4626
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.463
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.4798
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.4802
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.4959
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.4962
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5125
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5128
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5292
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5295
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5451
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5454
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.562
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5623
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5811
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.5815
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6011
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6015
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6189
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6193
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6373
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6377
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6569
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6573
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6749
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6753
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6924
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.6928
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7095
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7098
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7262
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7266
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7431
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7434
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7602
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7605
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7782
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7786
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7945
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.7948
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8107
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8111
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8266
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8269
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8422
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8426
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.858
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8584
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.874
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8743
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8899
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.8903
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.9071
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.9074
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.9251
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.9255
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.9413
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.9416
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
01:15:12.943
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
01:15:12.9503
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
01:15:12.9651
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
01:15:12.9723
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
01:15:12.9744
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
01:15:12.9762
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
01:15:12.9799
[info]
Service "Comment" is loaded
01:15:12.9891
[info]
Route: front:shop-index-index.
debug
profiler
01:15:11.4836
PI - time: 1.5084; realmem: 4194304; emalloc: 10965656
01:15:11.6828
ACTIION - time: 0.0474; realmem: 0; emalloc: 241328
01:15:12.9761
BLOCK: جستجو - time: 0.0003; realmem: 0; emalloc: 832
01:15:11.7594
BLOCK: شاخه های منتخب محصولات ورزشی - time: 0.0016; realmem: 0; emalloc: 48752
01:15:11.7656
BLOCK: محصولات جدید - time: 0.5525; realmem: 2097152; emalloc: 1130008
01:15:12.3239
BLOCK: محصولات جدید ورزشی - time: 0.6191; realmem: 0; emalloc: 380848
01:15:12.948
BLOCK: برند های منتخب ورزشی - time: 0.0000; realmem: 0; emalloc: 9528
01:15:12.9607
BLOCKS - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 21432
01:15:12.9648
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0022; realmem: 0; emalloc: 129720
01:15:12.9696
menu - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 17000
01:15:12.9744
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 392
db
01:15:11.6083
[0.0010]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] qsqetai6uh33pild47cj7rlg76;
01:15:11.6761
[0.0021]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
01:15:11.6789
[0.0011]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
01:15:11.6871
[0.0227]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
01:15:11.7473
[0.0014]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
01:15:11.7579
[0.0012]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-select-product-category;
01:15:11.7642
[0.0011]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-select;
01:15:11.7711
[0.0035]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `recommended` = :where2 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1;[limit] 30;
01:15:11.8172
[0.0012]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
01:15:12.0075
[0.0012]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
01:15:12.3231
[0.0007]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-product-new-clone;
01:15:12.3251
[0.1029]
query: SELECT DISTINCT product AS `product` FROM `shop_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31, :where32, :where33, :where34, :where35, :where36, :where37, :where38, :where39, :where40, :where41, :where42, :where43, :where44, :where45, :where46, :where47, :where48, :where49, :where50, :where51, :where52, :where53, :where54, :where55, :where56, :where57, :where58, :where59, :where60, :where61, :where62, :where63, :where64, :where65, :where66, :where67, :where68, :where69, :where70, :where71, :where72, :where73, :where74, :where75, :where76, :where77, :where78, :where79, :where80, :where81, :where82, :where83, :where84, :where85, :where86, :where87, :where88, :where89, :where90, :where91) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 7;[where3] 65;[where4] 64;[where5] 63;[where6] 61;[where7] 62;[where8] 60;[where9] 5;[where10] 48;[where11] 52;[where12] 49;[where13] 46;[where14] 47;[where15] 50;[where16] 53;[where17] 45;[where18] 51;[where19] 88;[where20] 93;[where21] 83;[where22] 89;[where23] 84;[where24] 75;[where25] 85;[where26] 77;[where27] 86;[where28] 74;[where29] 78;[where30] 82;[where31] 76;[where32] 6;[where33] 58;[where34] 55;[where35] 56;[where36] 59;[where37] 54;[where38] 57;[where39] 1;[where40] 12;[where41] 17;[where42] 16;[where43] 11;[where44] 15;[where45] 14;[where46] 13;[where47] 19;[where48] 18;[where49] 4;[where50] 43;[where51] 42;[where52] 41;[where53] 44;[where54] 2;[where55] 28;[where56] 29;[where57] 20;[where58] 31;[where59] 23;[where60] 26;[where61] 21;[where62] 33;[where63] 27;[where64] 30;[where65] 22;[where66] 25;[where67] 24;[where68] 32;[where69] 8;[where70] 67;[where71] 66;[where72] 68;[where73] 69;[where74] 10;[where75] 92;[where76] 91;[where77] 90;[where78] 3;[where79] 40;[where80] 37;[where81] 36;[where82] 34;[where83] 38;[where84] 39;[where85] 35;[where86] 9;[where87] 73;[where88] 72;[where89] 71;[where90] 70;[where91] 81;[limit] 30;
01:15:12.4289
[0.0017]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 6256;[where3] 6255;[where4] 6254;[where5] 6253;[where6] 6252;[where7] 6251;[where8] 6250;[where9] 6249;[where10] 6248;[where11] 6247;[where12] 6246;[where13] 6245;[where14] 6244;[where15] 6243;[where16] 6242;[where17] 6241;[where18] 6240;[where19] 6239;[where20] 6238;[where21] 6237;[where22] 6236;[where23] 6235;[where24] 6234;[where25] 6229;[where26] 6228;[where27] 6227;[where28] 6226;[where29] 6225;[where30] 6224;[where31] 6223;[limit] 30;
01:15:12.9472
[0.0007]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-osport-select-brands;
01:15:12.9639
[0.0007]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
01:15:12.9716
[0.0006]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
01:15:12.9737
[0.0005]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
01:15:12.9755
[0.0006]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
01:15:12.9894
[0.0010]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] qsqetai6uh33pild47cj7rlg76;
01:15:12.9909
[0.0009]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1713645912;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1713645911.6101861;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1713646211;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] qsqetai6uh33pild47cj7rlg76;[lifetime] 1440;
system
Execution time
1.5212 s
Included files
539 files
Memory usage
12007312; peak: 12949968 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
file
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL